Bình chọn ảnh

Bạn là người góp phần quyết định những hình ảnh này có được hiển thị ở trang chủ hay không.
Hãy click vào các nút hoặc ở mỗi hình ảnh dưới đây để bình chọn nhé!

Chú ý: ảnh sau khi đăng khoảng 10 phút mới xuất hiện trên trang bình chọn

Vui thôi Đừng Vui quá emo)

Đăng bởi #Vui Có chừng Dừng có Mực 20 giờ trước

Báo cáo nội dung vi phạm

Bỏ qua

Giúp xem.vn duyệt ảnh này:

emo) thằng ml

Đăng bởi unniiiimm 20 giờ trước

Báo cáo nội dung vi phạm

Bỏ qua

Giúp xem.vn duyệt ảnh này:

Hang Seo = Heo Sang, mà Heo Sang tức Lợn Sang, mà Lợn Sang = Lạng Sơn!!! emo

Đăng bởi unniiiimm 20 giờ trước

Báo cáo nội dung vi phạm

Bỏ qua

Giúp xem.vn duyệt ảnh này:

MẸ NÀO CON NẤY emo)

Đăng bởi Truyện Mìn Lèo 19 giờ trước

Báo cáo nội dung vi phạm

Bỏ qua

Giúp xem.vn duyệt ảnh này:

Cũng đi Bão không thua ai!

Đăng bởi Đỗ Diệu Anh 13 giờ trước

Báo cáo nội dung vi phạm

Bỏ qua

Giúp xem.vn duyệt ảnh này: